Vanhustenkotiapu.fi ei ole enää saatavilla täällä. Kokeile sijaan marjattasaatio.fi.

Kotihoito ja erityisen tuen tarve

Suomessa toimii aika kattava kotihoidon verkosto. Monet vanhukset ja kehitysvammaiset pystyvät asumaan omassa asunnossaan kotihoito apunaan, kun he muutoin joutuisivat asumaan joko vanhainkodissa tai hoitolaitoksissa. Monet kehitysvammat vaativat jatkuvaa hoitoa vuorokauden aikana. Osa ihmisistä pärjää vamman kanssa kuitenkin itse, mikäli hoitaja käy vaikkapa 2 kertaa vuorokaudessa avustamassa tietyissä toiminnoissa. Useasti näitä ovat esimerkiksi suihkussa ja wc:ssä käynti, tai ruokailu. Monet liikuntarajoitteiset tarvitsevat myös kotihoitoa juuri edellä mainittuihin askareisiin. He voivat pärjätä joka päiväisessä elämässä hyvin itsekseen, mutta tarvitsevat tukea hygienian hoidossa ja ruoan valmistuksessa tai syömisessä.

Yleensä kotihoitajat kiertävät hoidon tarvitsijoiden asuntoja ja he viettävät asunnossa vähän aikaa kerrallaan. Valitettavan usein aika on kuitenkin melko rajallista ja vain välttämättömin pystytään tekemään. Aikataulut ovat usein tiukkoja ja hoitaja saattaa pystyä viettämään paikalla kerrallaan vain muutamia minuutteja. Tässä ajassa hoidetaan esimerkiksi aamupala asiakkaalle ja avustetaan wc-käynnillä. Kotihoidon kustannuksissa voit tarvita äkillistä lainaa. Näitä voit vertailla lainat.fi- sivustolla.

Kehitysvammaisilla ja vanhuksilla voi olla kotonaan myös monia apuvälineitä käytössään, joilla helpotetaan heidän arkeaan. Pyörätuoli auttaa liikuntarajoitteista, pitkät pihdit ovat apuna silloin kun lattialle on tippunut tavaraa eikä itse enää kykene kumartumaan lattialle. Lisäksi voi olla myös silmälaseja tai kuulolaitteita, joilla helpotetaan jokapäiväistä elämää.

Vanhustenhoito

Myös vanhusten luona käy usein kotihoito. Vanhuksilla ei välttämättä ole mitään erityistä vammaa, vaan kehon motoriikka ja muut aistitoiminnot ovat jo sen verran heikentyneitä, että heillä on vaikeuksia pärjätä arkipäiväisessä elämässä. Kotihoito voi käydä avustamassa aamupalan laitossa ja mahdollisessa wc:ssä käynnissä tai suihkussa. He myös usein laittavat esivalmistetun lounaan valmiiksi päivää varten. Toinen käynti voi ajoittua iltapäivään tai iltaan, jolloin avustetaan iltaruoan laitossa ja jälleen wc:ssä käynnissä tai suihkussa mikäli siihen on tarve. Monesti hoitajilla on perustoimenpiteet jotkä he tekevät, ja lisäksi mikäli asiakkaalla on jokin erityinen tarve, niin avustetaan myös siinä.